Kontakta oss

Prenumerationsärenden:
Ring: 040-29 20 04
Vardagar 08.00-18.00
Mejla: pren.km@egmont.se

Postadress: Kungliga Magasinet, Kundtjänst, 205 08 Malmö

Redaktionen:
Chefredaktör: Roger Lundgren
Formgivare: Carolina Palmqvist
Ansvarig utgivare: Louise Lindgreen
Redaktör sociala medier: Sara Ericsson

Kontakta redaktionen:
Tel växel: 040-38 52 00

Postadress: Kungliga Magasinet, 205 07 Malmö

Marknadschef: Anna Fahlén, anna.fahlén@egmont.se

Annonsförsäljning:
Alm & Möller Media Sales
Mirella Di Stefano, ms@almmoller.se
070-875 08 88

Ägare: Egmont Publishing AB
VD: Per Kjellander

Jury för tidningens tävlingar är redaktionens medlemmar och ansvarig utgivare. Juryns beslut kan ej överklagas. Eventuell skatt på vinst betalas av vinnaren själv. Utbetalt arvode inkluderar tidningens rätt till elektronisk publicering. För obeställt material ansvaras ej.